Rådgivning och information

Har du det stöd i ditt företagande som du behöver? Vi kan fungera som ett bollplank. Genom ett kort samtal eller en fråga via e-mail till oss får du snabbt svar som löser dina problem så att du kan komma vidare.

Bolagsbildning/registrering av firma

Vi hjälper dig att bilda enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag efter att tillsammans med dig ha gått igenom förutsättningarna, så du kan välja den företagsform som passar dig bäst.

Bokföring/momsredovisning

Vi går igenom ditt behov av hjälp och kommer överens om fördelningen mellan vår och din arbetsinsats. Du får den information du behöver genom att vi följer upp resultatet med regelbundna rapporter.

Bokslut och deklarationer

Vi gör företagets bokslut och deklaration. Vi kan även hjälpa till med den privata deklarationen.

Årsredovisning

Har du aktiebolag upprättar vi årsredovisningen och tar fram alla nödvändiga uppgifter. Revision Vi kan åtaga oss uppdrag som revisor i aktiebolag och bostadsrättsföreningar.

Lönerutiner

Vi kan sköta dina lönerutiner med sjukavdrag, semesterberäkningar, skattedeklarationer, statistik, kontrolluppgifter mm.

Fakturering

Vi kan sköta din fakturering och kravrutiner.

Myndighetskontakter

Vi kan hjälpa till med skrivelser till skatteverket, överklaganden mm.